Подстицаји
Одштампај

Суфинансирање програма и пројеката студентских организација

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2019. годину

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало je јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа за 2019. годину, из сљедећих области:

 1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
 2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања, 
 3. спортске и културне активности и едукација,
 4. студентски медији и
 5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

 

Право подношења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској, за 2019. годину из области наведених у тачки I имају:

 1. студентска представничка тијела изабрана према Закону о студентском организовању („Службени гласник Републике Српске“ број 58/16),
 2. студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима,
 3. асоцијације студентских организација.

 

Средства за ове намјене предвиђена су у буџету Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (организациони код 1242) на позицији 415200 – Текући грантови студентским организацијама.

 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса.

 

Више о конкурсу (пријавни образац)

 

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2018. годину

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2018. годину, за шта је буџетом предвиђено 200.000 марака.

 

Конкурс је расписан из сљедећих области:

 1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима;
 2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања;
 3. спортске и културне активности и едукација;
 4. студентски медији;
 5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

Право подношења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској имају: студентска представничка тијела изабрана према Закону о студентском организовању, студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима и асоцијације студентских организација.

 

Попуњене пријаве достављају се овјерене и потписане у штампаном примјерку и у електронском облику, са потребном документацијом, и обавезно садрже: опис програма или пројекта, обухваћене кориснике, циљеве програма или пројекта, очекиване резултате, индикаторе успјеха, традицију програма или пројекта, датум почетка и завршетка, односно вријеме трајања програма или пројекта, мјесто или мјеста извођења и финансијски план трошкова за извршавање предложеног програма или пројекта. 

 

Више о конкурсу (пријава)

 

 

Суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2017. годину

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује расписало је Jавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високощколских установа за 2017. годину, из сљедећих области:

 1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учещће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
 2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високощколског образовања,
 3. спортске и културне активности и едукација,
 4. студентски медији и
 5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

 

Право поднощења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској, за 2017. годину из претходно наведених области имају:

 • студентска представничка тијела изабрана према Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 ,84/12, 108/13, 44/15 и 90/16),
 • студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима,
 • асоцијације студентских организација.

 

Више о конкурсу (Прилог 1)

 

 

Суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2016. годину

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује расписало је  јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа за 2016. годину, из сљедећих области:

 1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
 2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања,
 3. спортске и културне активности и едукација,
 4. студентски медији и
 5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

 

Право подношења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској, за 2016. годину из претходно наведених области имају:

 1. студентска представничка тијела изабрана према Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 ,84/12 и 108/13),
 2. студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима,
 3. асоцијације студентских организација.

 

Више о јавном позиву