Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Додатно
Одштампај

Услови коришћења

Коришћењем било ког дијела портала еСрпска  и свих његових дијелова аутоматски прихватате сва актуелна права и услове коришћења.

Корисници су дужни да редовно читају услове коришћења, чиме ће се сматрати да сталним коришћењем портала еСрпска, и било којег његовог дијела, у сваком тренутку упознати с актуелним правима и условима, те да су их разумјели у цјелости.

Садржаји преузети са портала еСрпска не смију се користити у незаконите сврхе, нити за промовисање истих.

Сви посјетиоци имају право да користе садржаје портала еСрпска, уколико не крше права и услове коришћења.

Портал еСрпска састоји се од властитих садржаја, садржаја преузетих од Владе РС и других Републичких органа, као и од садржаја преузетих са званичних веб презентација заједничких институција БиХ (Вијећа министара, Управе за индиректно опорезивање,.. .) Агенција за информационо друштво РС не може се сматрати одговорном за тачност и ажурност података који су добијени од других извора.

Сви садржаји портала еСрпска објављени су у доброј намјери, те се Агенција за информационо друштво РС не може сматрати одговорном за било какву штету насталу коришћењем истих.

Приступ садржајима портала Агенције дозвољен је особама свих узраста.

Агенција за информационо друштво РС полаже права на садржаје портала еСрпска (текстуалне, аудио-визуелне материјале, базе података и програмски код). Неовлашћено коришћење било ког дијела портала сматра се кршењем ауторских права Агенције за информационо друштво РС и подложно је законским мјерама.

Уколико сматрате да је објављени садржај на порталу еСрпска повриједио ваша ауторска права, случај ће бити размотрен, а спорни садржаји биће уклоњени по установљавању истинитости садржаја жалбе.

Портал еСрпска садржи везе (линкове) према другим садржајима на Интернету, које објављује у доброј намјери и не може се сматрати одговорним за евентуалну штету насталу праћењем истих линкова.

Портал еСрпска штити приватност корисника у највећој могућој мјери. Агенција за информационо друштво РС се обавезује да ће у доброј намјери користити податке добијене од корисника током њиховог коришћења портала, те да приватне податке неће дистрибуирати, нити продавати трећим лицима, осим уз дозволу корисника.

Агенција за информационо друштво РС располаже приватним подацима корисника утолико колико ће ови подаци користити у статистичким анализама, и при том се обавезује да приватне податке о корисницима неће дистрибуирати, нити продавати трећим лицима, осим уз дозволу корисника.

Агенција за информационо друштво се обавезује да ће чувати приватност корисника портала еСрпска, осим у случају кршења правила портала еСрпска или незаконских активности корисника.

Агенција за информационо друштво задржава право да без претхоне најаве промијени права и услове. О важнијим промјенама и допунама, корисници ће бити обавјештени путем е-маила, форума или портала еСрпска.