Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Додатно
Одштампај

Заштита ваших података

Свако кориштење портала еСрпска подложно је условима кориштења приложеним на порталу.

Портал еСрпска не прикупља аутоматски било какве специфичне персоналне податке о Вама, као што су име, број телефона или Ваша e-mail адреса. Портал еСрпска прикупља овакве информације искључиво уколико их Ви омогућите, шаљући електронску пошту или региструјући се у осигураним дијеловима ове презентације.

Све персоналне информације креиране, држане или прикупљене од стране портала еСрпска биће чуване искључиво за потребе комуникације између овог портала и регистрованих грађана.

Портал еСрпска употребљава софтверску подршку, која прати мрежни саобраћај, са циљем идентификације покушаја неауторизованих приступа ради додавања или промјене информације или проузроковања штете било којим другим путем. Овај софтвер прима и биљежи Интернет-протокол адресу (IP) рачунара са кога сте извршили приступ на портал еСрпска, датум и вријеме посјете такође.

Не врши се повезивање ових IP адреса са идентитетом посјетиоца, све док исти не покуша да нанесе штету порталу еСрпска.

Портал еСрпска не практикује коришћење колачића са циљем праћења како наши посјетиоци користе ову презентацију или идентификације сајтова који су претходно коришћени. Уколико се, ипак, у појединим апликацијама и користе, увијек можете на Вашем претраживачу укључити опцију детекције записивања колачића , које можете одбацити ( колачић је податак, који може бити стављен на Ваш тврди диск без Вашег знања од стране Интернет-презентације, са циљем праћења коришћења дотичне презентације).

Информација о кориснику није доступна никоме осим једном дијелу запослених на пословима администрације портала еСрпска, којима је та информација потребна у редовном извршењу њихових радних обавеза.